چرا مهارت آموزی در آکادمی بیرکار؟

آموزش نرم افزار MaxQDA

امروزه بخش عمده ای از تحقیقات از نوع کیفی است.
در این نوع تحقیقات کدگذاری ها و روابط بین مقوله ها و مفاهیم از طریق اسناد متنی، تصویری، ویدئویی، صوتی و... استخراج شده و نهایتا مدل برگرفته از چنین روابطی ارائه می گردد. نرم افزار مکس کیو دا یکی از حرفه ای ترین نرم افزارها در حوزه تحقیقات کیفی و مختلط است.
در این دوره آموزشی ابتدا تفاوتهای اساسی روشهای تحقیق کیفی و مختلط با روشهای تحقیق کمی بیان شده و به کمک روابط مستخرج از آنها مدل ارائه می گردد.
در این دوره آموزشی روش تحقیق کیفی و مختلط با جزئیات بیان شده و پس از آموزش نرم افزار مکس کیو دا، چند مثال واقعی تحلیل خواهد شد.
⏱️ تاریخ برگزاری ۲۳ و ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۶، بصورت آنلاین
با گواهی معتبر از طرف دانشگاه

سر فصل ها:
  • برای ارسال پیام باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
دکتر عادل فاطمی( دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ) | رزومه مدرس

Adel Fatemi
Assistant Professor at Islamic Azad University, Sanandaj Branch

مهارتها

‌آمار
داده کاوی
نرم افزارهای آماری

SPSS
R
Stata
EViews
SmartPLS
LisRel
Amos
MedCalc

دوره های استاد:
ورود / ثبت نام مدرس شوید