دپارتمان تخصصی بازی سازی رایانه ای

شعار دپارتمان ...

دپارتمان تخصصی بازی سازی رایانه ای

    مدیر دپارتمان: مهندس محمد سیدی

    (مربی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج)

  • سایر اساتید دپارتمان:

درباره

درباره دپارتمان ...

اهداف

اهداف دپارتمان ...

برنامه ها

برنامه های عملیاتی دپارتمان ...

تخصص ها

این دپارتمان هیچ دوره ای ارائه نکرده است.
  • برای ارسال پیام باید به حساب کاربری خود وارد شوید.

سایر دپارتمان های تخصصی بیرکار

برای متخصص شدن کافی است برنامه های یک دپارتمان تخصصی بیرکار را دنبال کنید ...
ورود / ثبت نام مدرس شوید