آکادمی بیرکار با ارائه دوره‌ای جامع در حوزه یادگیری ماشین، مسیری مهندسی شده را پیش روی شرکت‌کنندگان قرار می‌دهد. این دوره با هدف آماده‌سازی شرکت‌کنندگان برای چالش‌های فنی موجود در صنعت و پژوهش، طراحی شده است. ابتدا با معرفی زبان برنامه‌نویسی پایتون آغاز می‌شود، زیرا درک عمیق از این زبان برای پیاده‌سازی الگوریتم‌های یادگیری ماشین اساسی است. فراگیری این بخش به شرکت‌کنندگان این توانایی را می‌دهد که با داده‌های واقعی کار کنند و مفاهیم بنیادین برنامه‌نویسی را درک کنند.

دوره سپس به آموزش آمار و احتمالات می‌پردازد، که برای طراحی و تحلیل مدل‌های یادگیری ماشین ضروری است. این بخش به شرکت‌کنندگان امکان می‌دهد تا با استفاده از ابزارهای آماری پایتون، داده‌ها را تحلیل و تفسیر کنند و نتایج قابل اعتمادی را از آن‌ها استخراج نمایند. تسلط بر این مهارت‌ها برای توسعه مدل‌های دقیق و کارآمد یادگیری ماشین اساسی است.

در نهایت، دوره وارد مباحث پیشرفته یادگیری ماشین، از جمله یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی می‌شود. این بخش‌ها شرکت‌کنندگان را با آخرین پیشرفت‌ها و کاربردهای یادگیری ماشین آشنا می‌سازد، از جمله توانایی ساخت و بهینه‌سازی شبکه‌های عصبی پیچیده و توسعه سیستم‌هایی که می‌توانند از تجربیات خود یاد بگیرند. این دانش نه تنها برای حل مسائل مهندسی کنونی حیاتی است، بلکه زمینه‌ساز پیشرفت‌های آتی در حوزه فناوری و علم محسوب می‌شود.

آکادمی بیرکار با ارائه این دوره، تعهد خود به آموزش شرکت‌کنندگان با استانداردهای بالای علمی و فنی را نشان می‌دهد و آن‌ها را برای پذیرش چالش‌های آینده در عرصه یادگیری ماشین آماده می‌سازد.

برنامه نویسی پایتون مقدماتی

5 هفته

1- برنامه نویسی پایتون مقدماتی

پایتون مقدماتی درس پایتون مقدماتی به عنوان پله نخست ورود به دنیای برنامه‌نویسی و علوم کامپیوتر شناخته می‌شود. این درس با هدف آشنایی دانش‌پذیران با مفاهیم بنیادین برنامه‌نویسی از طریق زبان پایتون، …

آمار و احتمالات در یادگیری ماشین

4 هفته

2- آمار و احتمالات در یادگیری ماشین

آمار و احتمالات برای یادگیری ماشین درس آمار و احتمالات یکی از ارکان اساسی در حوزه یادگیری ماشین است که به محققان و متخصصان این حوزه امکان می‌دهد تا داده‌ها را تحلیل کرده، الگوهای پنهان را کشف کنند…

یادگیری ماشین در پایتون

5 هفته

3- یادگیری ماشین در پایتون

یادگیری ماشین در پایتون درباره و معرفی دوره یادگیری ماشین در پایتون: یادگیری ماشین یکی از پرکاربردترین و مهیج‌ترین شاخه‌های علم داده است که به کامپیوترها توانایی یادگیری و بهبود عملکرد بر اساس تج…

یادگیری تقویتی

4 هفته

4- یادگیری تقویتی

یادگیری تقویتی یادگیری تقویتی یکی از شاخه‌های پیشرفته و هیجان‌انگیز هوش مصنوعی است که به ماشین این امکان را می‌دهد تا از طریق تجربه و تعامل با محیط اطراف خود یاد بگیرد. این روش یادگیری بر پایه اصو…

یادگیری عمیق

5 هفته

5- یادگیری عمیق

یادگیری عمیق درس "یادگیری عمیق در پایتون"، ارائه‌ای جامع و کاربردی از مفاهیم، الگوریتم‌ها و ابزارهای مورد نیاز برای ورود به دنیای هیجان‌انگیز یادگیری عمیق است. این دوره، با تمرکز بر زبان برنامه‌نو…

آکادمی بیرکار با ارائه دوره‌ای جامع در حوزه یادگیری ماشین، مسیری مهندسی شده را پیش روی شرکت‌کنندگان قرار می‌دهد. این دوره با هدف آماده‌سازی شرکت‌کنندگان برای چالش‌های فنی موجود در صنعت و پژوهش، طراحی شده است. ابتدا با معرفی زبان برنامه‌نویسی پایتون آغاز می‌شود، زیرا درک عمیق از این زبان برای پیاده‌سازی الگوریتم‌های یادگیری ماشین اساسی است. فراگیری این بخش به شرکت‌کنندگان این توانایی را می‌دهد که با داده‌های واقعی کار کنند و مفاهیم بنیادین برنامه‌نویسی را درک کنند.

دوره سپس به آموزش آمار و احتمالات می‌پردازد، که برای طراحی و تحلیل مدل‌های یادگیری ماشین ضروری است. این بخش به شرکت‌کنندگان امکان می‌دهد تا با استفاده از ابزارهای آماری پایتون، داده‌ها را تحلیل و تفسیر کنند و نتایج قابل اعتمادی را از آن‌ها استخراج نمایند. تسلط بر این مهارت‌ها برای توسعه مدل‌های دقیق و کارآمد یادگیری ماشین اساسی است.

در نهایت، دوره وارد مباحث پیشرفته یادگیری ماشین، از جمله یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی می‌شود. این بخش‌ها شرکت‌کنندگان را با آخرین پیشرفت‌ها و کاربردهای یادگیری ماشین آشنا می‌سازد، از جمله توانایی ساخت و بهینه‌سازی شبکه‌های عصبی پیچیده و توسعه سیستم‌هایی که می‌توانند از تجربیات خود یاد بگیرند. این دانش نه تنها برای حل مسائل مهندسی کنونی حیاتی است، بلکه زمینه‌ساز پیشرفت‌های آتی در حوزه فناوری و علم محسوب می‌شود.

آکادمی بیرکار با ارائه این دوره، تعهد خود به آموزش شرکت‌کنندگان با استانداردهای بالای علمی و فنی را نشان می‌دهد و آن‌ها را برای پذیرش چالش‌های آینده در عرصه یادگیری ماشین آماده می‌سازد.

سایر مسیرهای تخصصی بیرکار

رشد شما با یادگیری آغاز میشود...
همه تخصص‌ها

دپارتمان های تخصصی بیرکار

برای متخصص شدن کافی است برنامه های یک دپارتمان تخصصی بیرکار را دنبال کنید ...
ورود / ثبت نام مدرس شوید