دپارتمان تخصصی بازاریابی و برندسازی

اینبار شروع از بازار

دپارتمان تخصصی بازاریابی و برندسازی

    مدیر دپارتمان: دکتر سامان شیخ اسماعیلی

    (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)

  • سایر اساتید دپارتمان:

درباره

بخش بازاریابی و برندسازی، متولی ارائه آموزش های علمی و عملی در زمینه های مرتبط با بازار، ازجمله بازاریابی (Marketing)، برندسازی (Branding)، تبلیغات (Advertising)، فروش (Sales)، اصول مذاکره (Negotiation)، تحقیقات بازار (Market research)، بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing) و ... است. بدیهی است دستیابی به اهداف این دپارتمان در گرو نیازسنجی آموزشی برای مخاطبین، دسترسی به اساتید مجرب و آموزش های حرفه ای و همچنین همراهی فعال با صنایع مختلف استان است. این دپارتمان در مرحله نخست تخصص ها و دورهای آموزشی زیر را ارایه می نماید.

تخصص بازاریابی و بازارشناسی
- دوره مبانی مقدماتی بازاریابی
- دوره اجرای تحقیقات بازار
- دوره نگارش طرح بازاریابی

تخصص تبلیغات و برندسازی
- دوره طراحی هویت بصری
- دوره برندسازی کاربردی
- دوره برنامه ریزی تبلیغات
- دوره کمپین های تبلیغاتی

تخصص ارتباطات و فروش
- دوره اصول توزیع و فروش
- دوره اصول مذاکرات تجاری
- دوره سازماندهی فروش
- دوره اصول مشتری مداری

تخصص بازاریابی دیجیتال
- دوره کسب و کارهای دیجیتال
- دوره بازاریابی و برندسازی دیجیتال
- دوره تولید محتوای دیجیتال

اهداف

- توسعه انواع مهارت های مورد نیاز برای اشتغال در زمینه های مرتبط با بازاریابی
- ارتقای علم و دانش بازاریابی و برندسازی متقاضیان در دو بخش تئورتیکال و پراکتیکال
- دسترسی به مشاوره تخصصی بازاریابی و برندسازی در استان کردستان
- تولید محتوای آموزشی حرفه ای در زمینه های مرتبط با بازار

برنامه ها

- ارائه بسته های آموزشی میان مدت با عنوان "تخصص" در راستای توسعه مهارت های بازاریابی
- ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت با عنوان "دوره" در راستای توسعه مهارت های بازاریابی
- کمک به اشتغال کارآموزان و دانشجویان برتر آموزش های تخصصی در صنایع متقاضی
- استفاده از ظرفیت های بستر و شبکه پلتفرمی برای توسعه اشتغال از نوع آزادکاری (فریلنسری)
- استفاده از اعتبار دانشگاه برای تسهیل دسترسی به آموزش های اساتید و نخبگان کسب و کار

تخصص ها

این دپارتمان هیچ دوره ای ارائه نکرده است.
  • برای ارسال پیام باید به حساب کاربری خود وارد شوید.

سایر دپارتمان های تخصصی بیرکار

برای متخصص شدن کافی است برنامه های یک دپارتمان تخصصی بیرکار را دنبال کنید ...
ورود / ثبت نام مدرس شوید