دپارتمان تخصصی فنی و مهندسی

شعار دپارتمان ...

دپارتمان تخصصی فنی و مهندسی

    مدیر دپارتمان: دکتر مسعود قریشی

    (مربی دانشگاه آزاد اسلامی)

درباره

Engineering

اهداف

Engineering

برنامه ها

Engineering

تخصص ها

دوره های دپارتمان

رشد شما با یادگیری آغاز میشود...
کارور 3DMAX
سیما یوسفی نژاد
  • برای ارسال پیام باید به حساب کاربری خود وارد شوید.

سایر دپارتمان های تخصصی بیرکار

برای متخصص شدن کافی است برنامه های یک دپارتمان تخصصی بیرکار را دنبال کنید ...
ورود / ثبت نام مدرس شوید