چرا مهارت آموزی در آکادمی بیرکار؟

برنامه نویسی، طراحی و تولید نرم…
مدیر دپارتمان: دکتر انور بهرام پور
هوش مصنوعی
مدیر دپارتمان: دکتر ام کلثوم شهریاری
شبکه های کامپیوتری
مدیر دپارتمان: دکتر علیرضا عبداله پوری
اینترنت اشیاء و شهر هوشمند
مدیر دپارتمان: دکتر سعدون عزیزی
رمزنگاری، امنیت سایبری و تضمین …
مدیر دپارتمان: دکتر آمانج خرمیان
علوم داده
مدیر دپارتمان: دکتر امیر شیخ احمدی
تجارت الکترونیک
مدیر دپارتمان: دکتر روجیار پیرمحمدیانی
بازاریابی و برندسازی
مدیر دپارتمان: دکتر سامان شیخ اسماعیلی
نرم افزارهای کاربردی
مدیر دپارتمان: دکتر عادل فاطمی
الکترونیک و ابزار دقیق
مدیر دپارتمان: دکتر امین کریمی
آموزشهای کاربردی رباتیک
مدیر دپارتمان: دکتر برمک بیگ زاده نوعی
مهارت های پایه کودکان و نوجوانان
مدیر دپارتمان: دکتر عبدالباقی قادرزاده
بازی سازی رایانه ای
مدیر دپارتمان: مهندس محمد سیدی
فنی و مهندسی
مدیر دپارتمان: دکتر مسعود قریشی
ورود / ثبت نام مدرس شوید