چرا مهارت آموزی در آکادمی بیرکار؟

طراحی فرانت اند سایت با TailwindCSS

آموزش طراحی فرانت اند سایت با TailwindCSS

سر فصل ها:
 • 1 معرفی Tailwind CSS:
  •     1-1- پیش‌نیازهای استفاده از Tailwind CSS
  •     2-1- ویژگی‌ها و مزایای استفاده از آن در مقایسه با روش‌های دیگر مانند Bootstrap یا CSS سفارشی
 • 2 نصب و پیکربندی
  •     1-2- راه اندازی
  •     2-2- اجرا
 • 3 Typography
  •     1-3- Font
  •     2-3- Text style
 • 4 Appearance
  •     1-4- Colors
  •     2-4- Sizing
  •     3-4- Spacing
 • 5 Backgrounds
  •     1-5- Properties
  •     2-5- Gradient
 • 6 Borders
  •     1-6- Border & Divide
  •     2-6- Outline & Ring
 • 7 Effects & Filters
  •     1-7- Effects
  •     2-7- Filters
 • 8 Flex & Grid
  •     1-8- Flex
  •     2-8- Grid
 • 9 States
  •     1-9- ... ,Hover, focus
  •     2-9- ... ,peer, has
 • 10 Responsive
  •     1-10- Break points
  •     2-10- Mobile first
 • 11 Customization
  •     1-11- Configuration
  •     2-11- Inline customization
 • 12 Transforms & Transitions
  •     1-12- ... ,Scale, rotate
  •     2-12- Transition properties
 •     13-- پروژه صفحه اصلی uptv
 • برای ارسال پیام باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
آقای حمید امینی( مربی آکادمی فناوران بیرکار ) | رزومه مدرس

Front End Developer | Reactjs & Taliwindcss
دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

مهارتها

html, css, bootstrap, tailwindcss, javascript, reactjs

دوره های استاد:
ورود / ثبت نام مدرس شوید