چرا مهارت آموزی در آکادمی بیرکار؟

رمزنگاری مدرن برای حفاظت از سیستم‌ها

در این دوره، شما با استفاده از رمزنگاری مدرن برای حفاظت از سیستم‌ها و داده‌ها آشنا خواهید شد. این دوره برای کسانی که دارای معادل کارشناسی در علوم کامپیوتر یا پیشینه‌ای در امنیت سایبری هستند، ایده‌آل است.

سر فصل ها:
 • 1 مقدمه‌ای بر رمزنگاری
  •     1-1- اهمیت رمزنگاری در امنیت سایبری
  •     2-1- تاریخچه رمزنگاری
 • 2 مبانی رمزنگاری
  •     1-2- مفاهیم کلیدی
  •     2-2- تفاوت بین رمزنگاری متقارن و نامتقارن
 • 3 رمزنگاری متقارن
  •     1-3- معرفی الگوریتم‌های رمزنگاری متقارن
  •     2-3- کاربرد و مثال‌های عملی
 • 4 رمزنگاری نامتقارن و کلید عمومی
  •     1-4- مفاهیم و الگوریتم‌های کلیدی
  •     2-4- کاربردها و امنیت داده‌ها
 • 5 امضای دیجیتال
  •     1-5- اصول و کاربردها
  •     2-5- ایجاد و تأیید امضاهای دیجیتال
 • 6 پروتکل‌های شناسایی و احراز هویت کاربر
  •     1-6- انواع پروتکل‌های شناسایی
  •     2-6- احراز هویت با رمز عبور و سایر روش‌ها
 • 7 پروتکل‌های چالش-پاسخ
  •     1-7- معرفی و کاربردهای پروتکل‌های چالش-پاسخ
  •     2-7- مثال‌های عملی و تمرین‌ها
 • 8 رمزنگاری پیام با تأیید اصالت
  •     1-8- تأمین حفظ محرمانگی و یکپارچگی پیام
  •     2-8- کاربرد در ارتباطات امن
 • 9 اجتناب از اشتباهات رایج در برنامه‌نویسی رمزنگاری
  •     1-9- شناسایی و جلوگیری از آسیب‌پذیری‌های امنیتی
  •     2-9- بهترین شیوه‌ها و استانداردها
 • برای ارسال پیام باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
دکتر آمانج خرمیان( استادیار دانشگاه کردستان ) | رزومه مدرس

استادیار مهندسی کامپیوتر
دانشگاه کردستان

مهارتها

رمزنگاری
امنیت شهر هوشمند
الگوریتم

دوره های استاد:
ورود / ثبت نام مدرس شوید