چرا مهارت آموزی در آکادمی بیرکار؟

مهندسی پیشرفته وب در فریم‌ورک Django

جنگو پیشرفته
دوره بزودی در 12 جلسه تکمیل خواهد شد.

سر فصل ها:
  • برای ارسال پیام باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
دکتر انور بهرام پور( استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ) | رزومه مدرس

دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه اراک در سال 1399

مهارتها

جنگو

دوره های استاد:
ورود / ثبت نام مدرس شوید