چرا مهارت آموزی در آکادمی بیرکار؟

پیاده سازی، مدیریت و نگهداری شبکه های مایکروسافت (MCSA)

MCSA مخفف عبارت Microsoft Certified Solutions Associate و به معنای مدرک سطح دستیاری مایکروسافت است که اثبات کننده مهارت های فنی و دانش متخصصان در سطح مقدماتی IT از محصولات مایکروسافت به حساب می آید.
مدارک MCSA از مدارک ارزشمند مایکروسافت هم برای کارمندان و هم برای کارفرمایان محسوب می شود زیرا علاوه بر ارائه دانش و مهارت های بنیادین متناسب با سطح تجربه متخصصان IT، سطح دانش و مهارت متقاضیان را برای کسب اولین تجربه کاری در زمینه مدیریت محصولات مایکروسافت تأیید می کند.
سطوح مدارک مایکروسافت همانند هرمی است که بالارفتن از هرم و اخذ مدارک در سطوح بالاتر منجر به اخذ مدارک پیچیده تر، تخصصی تر و پیشرفته تر می گردد که مدرک MCSA دومین سطح این هرم را تشکیل می دهد.

دوره MCSA در حوزه ویندوز سرور 2016 شامل سه دوره با کد مجزا می باشد:

Exam 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
Exam 70-741: Networking with Windows Server 2016
Exam 70-742: Identity with Windows Server 2016

این دوره در آکادمی بیرکار کاملا بصورت عملی و سناریو محور با انواع Emulatorها (VMware, EVE-ng)برگزار می گردد.

سر فصل ها:
 • 1 Installation, Storage, and Compute with Windows Server
  •     1-1- Installing, upgrading, and migrating servers and workloads
  •     2-1- Configuring local storage
  •     3-1- Implementing enterprise storage solutions
  •     4-1- Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
  •     5-1- Installing and configuring Hyper-V and virtual machines
  •     6-1- Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers
  •     7-1- Overview of high availability and disaster recovery
  •     8-1- Implementing and managing failover clustering
  •     9-1- Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines
  •     10-1- Implementing Network Load Balancing
  •     11-1- Creating and managing deployment images
  •     12-1- Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations
 • 2 Networking with Windows Server
  •     1-2- Planning and implementing an IPv4 network
  •     2-2- Implementing DHCP
  •     3-2- Implementing IPv6
  •     4-2- Implementing DNS
  •     5-2- Implementing and managing IPAM
  •     6-2- Remote access
  •     7-2- Implementing DirectAccess
  •     8-2- Implementing VPNs
  •     9-2- Implementing networking for branch offices
  •     10-2- Configuring advanced networking features
  •     11-2- Implementing Software Defined Networking
 • 3 Identity with Windows Server
  •     1-3- Installing and configuring domain controllers
  •     2-3- Managing objects in AD DS
  •     3-3- Advanced AD DS infrastructure management
  •     4-3- Implementing and administering AD DS sites and replication
  •     5-3- Implementing Group Policy
  •     6-3- Managing user settings with Group Policy
  •     7-3- Securing Active Directory Domain Services
  •     8-3- Deploying and managing AD CS
  •     9-3- Deploying and managing certificates
  •     10-3- Implementing and administering AD FS
  •     11-3- Implementing and administering AD RMS
  •     12-3- Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD
  •     13-3- Monitoring, managing, and recovering AD DS
  •     13-3- Monitoring, managing, and recovering AD DS
 • برای ارسال پیام باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
مهندس سجاد مالکی مقدم( مربی آکادمی فناوران بیرکار ) | رزومه مدرس

فارغ اتحصیل رشته امنیت اطلاعات از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کارشناس شبکه و امنیت در شرکت توزیع نیروی برق
کارشناس IT در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه غرب
مشاور شبکه در سازمانها و ادارات
بیش از 10 سال سابقه تدریس حوزه زیرساخت شبکه
تدریس بصورت کاملا عملی و پیاده سازی بر روی انواع Emulator نظیر EVE-ng, GNS3, VMware, ....

مهارتها

....................................Network Infrastructure.....................................
CCNP-Enterprise (350-401, 300-410)
CCNP-Design (300-420)
CCNA (200-301)
.............................Windows & Server Administration...........................
MCSA (2019)
...........................................Virtualization.............................................
VCP-NSX
VCP-DCV
...............................................Security.................................................
CEH
+Security
..................................Network Fundemental.......................................
+Network
+Storage
+Server

دوره های استاد:
ورود / ثبت نام مدرس شوید