چرا مهارت آموزی در آکادمی بیرکار؟

برنامه نویسی زبان JavaScript

دوره مقدماتی جاوااسکریپت
بهتر است از این زبان به عنوان آچار فرانسه یاد کنیم. زبانی که به ما این امکان را میدهد تا برنامه های تحت وب(فرانت اند و بک اند)، موبایل(android و ios)،دسکتاپ، بازی و ... راتوسعه بدهیم و همین امر باعث شده تا محبوبیت زیاده داشته باشد و البته این محبوبیت در نهایت منجر به بازار کار فوق العاده آن میشود.
شما می‌توانید بعد از یادگیری جاوا اسکریپت به راحتی با فریمورک‌های جاوا اسکریپت مثل ریکت نیتیو، ویو نیتیو، ویکس و… به توسعه اپلیکیشن‌های اندروید و IOS بپردازید؛ به این شکل که یک بار کد بنویسید و هم خروجی اندروید و هم خروجی IOS بگیرید.

این زبان بازار کار فوق‌العاده‌ای در ایران و جهان دارد.
یادگیری فریم‌ورک‌های این زبان فرصت‌های شغلی متفاوتی به شما می‌دهد.
این زبان می‌تواند فرصت‌ مهاجرت شغلی را برای شما فراهم کند.
طراحان وب و برنامه‌نویسان Back-End می‌توانند با یادگیری جاوا اسکریپت به برنامه‌نویس Full-Stack تبدیل شوند.

سر فصل ها:
 • 1 مفاهیم اولیه و راه اندازی برنامه
  •     1-1- تاریخچه و کاربرد جاوا اسکریپت
  •     2-1- اکما اسکریپت چیست
  •     3-1- نحوه اجرای کد های جاوا اسکریپت
  •     4-1- تفاوت ES5 و ES6
  •     5-1- دستور console.log
  •     6-1- bug و error
 • 2 متغیر ها و data type ها
  •     1-2- متغییر چیست ؟
  •     2-2- تعریف متغییر (var - let - const)
  •     3-2- قواعد نامگذاری
  •     4-2- انواع data type ها ) Number و String
  •     5-2- انواع data type ها ) Array و Object
  •     6-2- انواع data type ها ) Boolean و Null و Undefined
  •     7-2- متد typeOf
 • 3 عملگر ها ( Operators )
  •     1-3- Arithmetic Operators
  •     2-3- Assignment Operators
  •     3-3- Comparison Operators
  •     4-3- Logical Operators
  •     5-3- Srting Operators
  •     6-3- Unary Operators
  •     7-3- Nullish Coalescing Operator
  •     8-3- Ternary Operator
  •     9-3- مقادیر Truthy و Falsy
 • 4 بررسی دقیق Number و String
  •     1-4- NaN چیست؟
  •     2-4- متد های toString و toFixed
  •     3-4- متد های Number و parseInt و parseFloat
  •     4-4- Backslash در String
  •     5-4- بررسی index و متد های indexOf و charAt
  •     6-4- متد های includes و toLowerCase و toUpperCase
  •     7-4- متدهای split و replace و concat و trim
  •     8-4- متد های slice و substring و substr
 • 5 Array
  •     1-5- روش های ایجاد آرایه
  •     2-5- بررسی index و مفاهیم اولیه
  •     3-5- متدهای push و pop و shift و unshift
  •     4-5- متد های delete و toString
  •     5-5- متد های join و concat و flat
  •     6-5- متد های indexOf و includes و slice و splice
  •     7-5- متد های sort و reverse
  •     8-5- انواع memory(stack و heap)
  •     9-5- درک عمیق primitive type و reference type
  •     10-5- garbage collector
  •     11-5- درک نحوه مقایسه دیتاها در جاوااسکریپت
  •     12-5- Mutation
  •     13-5- Shallow Copy و Deep Copy
  •     14-5- Spread Operator
  •     15-5- Array Destructuring
 • 6 Object
  •     1-6- نحوه گرفتن مقادیر داخل object
  •     2-6- افزودن دیتا به آبجکت به صورت داینامیک
  •     3-6- حذف کردن یک دیتای خاص در آبجکت
  •     4-6- Chaining operator و Optional chaining operator
  •     5-6- in keyword
  •     6-6- Object.keys و Object.values
  •     7-6- Spread Operator
  •     8-6- Object destructuring
 • 7 Conditional Statements & Loops
  •     1-7- توضیح جملات شرطی
  •     2-7- if-else statement
  •     3-7- else if و switch - case
  •     4-7- توضیح حلقه
  •     5-7- حلقه for و for-of و for-in
  •     6-7- حلقه while و do-while
  •     7-7- بررسی break و continue
 • 8 Functions
  •     1-8- تعریف function (یا تابع)
  •     2-8- نحوه ایجاد فانکشن
  •     3-8- بررسی return در فانکشن
  •     4-8- Global و Local و Block scope
  •     5-8- تفاوت let و const و var
  •     6-8- Hoisting و Strict mode
  •     7-8- Function declaration و Function expression
  •     8-8- Anonymous Function و IIFE
  •     9-8- Arrow function
  •     10-8- Callback Function و Higher Order Function
 • 9 Array & Object in function
  •     1-9- بررسی forEach و map و find و findIndex
  •     2-9- بررسی filter و reduce و every و some
  •     3-9- کلمه کلیدی this و استفاده از آن ها در arrow function ها
  •     4-9- بررسی متد های call و apply و bind
  •     5-9- بررسی Setter و Getter
  •     6-9- بررسی عمیق Closure
  •     7-9- فانکشن های pure و impure
 • 10 Math object
  •     1-10- بررسی Math Object و ثابت ها
  •     2-10- متد های round و ceil و floor و trunc
  •     3-10- عملیات های ریاضی (pow و sqrt و abs و log و sin و ...)
  •     4-10- متد های min و max
  •     5-10- اعداد تصادفی با متد random
 • 11 Date & Time
  •     1-11- نحوه محاسبه زمان در جاوااسکریپت
  •     2-11- روش های تعریف Date
  •     3-11- متد های get در Date (getMonth و getDay و ...)
  •     3-11- متد های toLocaleDateString و toLocaleTimeString
  •     5-11- بررسی setTimeout و setInterval
 • 12 Error Handling
  •     1-12- مدیریت خطاها
  •     2-12- نحوه استفاده از try-catch
  •     3-12- بررسی finally
  •     4-12- ایجاد خطا با throw
 • 13 بررسی سایر Data structure ها
  •     1-13- تعریف Map
  •     2-13- متد های کاربردی Map
  •     3-13- عملیات iteration بر روی Map
  •     4-13- تعریف Set و متد های کاربردی آن
  •     5-13- عملیات iteration بر روی Set
 • 14 Symbol
  •     1-14- معرفی تایپ Symbol
  •     2-14- نحوه ایجاد Symbol
  •     3-14- کاربرد Symbol
  •     4-14- Shared Symbol
 • 15 پروژه
  •     1-15- پروژه
 • 16 Dom & Event
  •     1-16- DOM چیست؟
  •     2-16- بررسی Single Selector ها و Multi Selector ها
  •     3-16- Parent و Sibling و Children
  •     4-16- ایجاد تغییر در المنت ها
  •     5-16- تغییر استایل های CSS
  •     6-16- ایجاد و افزودن المنت به DOM
  •     7-16- حذف المنت از DOM
  •     8-16- معرفی و نحوه ایجاد event
  •     9-16- انواع event ها
  •     10-16- بررسی target
  •     11-16- استفاده از preventDefault
  •     12-16- stopPropagation
  •     13-16- نحوه حذف event ها
  •     14-16- بررسی dataset
  •     15-16- اندازه های یک المنت
 • 17 Bom
  •     1-17- معرفی Bom
  •     2-17- window
  •     3-17- screen
  •     4-17- location
  •     5-17- history
  •     6-17- navigator
 • 18 پروژه صفحه محصولات
  •     1-18- پروژه
 • برای ارسال پیام باید به حساب کاربری خود وارد شوید.
مهندس سید امیرحسین حسینی( مربی آکادمی فناوران بیرکار ) | رزومه مدرس

فارغ التحصیل کارشناسی IT دانشگاه آزاد اسلامی سنندج ( ۱۳۹۸ - ۱۴۰۱ ) ، مدرس دوره های JavaScript , Css , Html , Git , ICDL و تعمیرات سخت افزار لپ تاپ و موبایل
مدرس چندین دوره برنامه نویسی و مهارت های هفتگانه در آموزشگاه های آزاد و سازمان فنی و حرفه ای
هماهنگ کننده و برگزار کننده آزمون های سازمان فنی حرفه ای
آزمونگیر و ناظر آزمون های عملی سازمان فنی و حرفه ای
داور مسابقات المپیاد استانی طراحی سایت ( شهریور ۱۴۰۲ )
علاقه‌مند به تدریس دوره های طراحی سایت به سبک نوین و آموزش اصولی در جهت ارتقاع تخصص جوانان فراگیر جهت ورود به بازار کار

مهارتها

علاقه مند به حوزه برنامه نویسی طراحی سایت ( فرانت )
مدرس دوره های JavaScript , Css , Html , ICDL

دوره های استاد:
ورود / ثبت نام مدرس شوید